bus auto fiets
Menu

Inschrijfvoorwaarden Ferdinand Huyck

Heb jij interesse in één van de woningen van Ferdinand Huyck? Vanaf donderdag 9 december om 12.00 uur kun jij je inschrijven. Op deze pagina lees je meer over de inschrijfvoorwaarden. 

1. Lees eerst deze informatie goed door alvorens je na start van de verkoop het inschrijfformulier verstuurt.

2. Inschrijving is geheel vrijblijvend, er kunnen géén rechten aan worden ontleend.

3. Indien je serieus belangstelling hebt in één of meerdere woningen, verzoeken wij je dit kenbaar te maken door het invullen en insturen van het online inschrijfformulier. Dit inschrijfformulier vind je vanaf de start verkoop – donderdag 9 december om 12.00 uur – in je persoonlijke accountomgeving.

4. Het is niet mogelijk om handmatig in te schrijven tijdens de periode van online inschrijven; alleen formulieren via de website verstuurd worden in behandeling genomen. De makelaar kan desgewenst helpen om het formulier samen met je in te vullen.

5. De gekozen tenaamstelling op dit inschrijfformulier, wordt bij aankoop ook de tenaamstelling op de koop- en aannemingsovereenkomst respectievelijk op de akte van levering. Zorg ervoor dat deze overeenkomt met de tenaamstelling van je legitimatiebewijs.

6. Indien je met je partner koopt, kun je maar één keer inschrijven. Kandidaten die dubbel inschrijven, kunnen uitgesloten worden van toewijzing, optieverstrekking dan wel aankoop van een woning.

7. Inschrijvingen zijn niet overdraagbaar.

8. Door het invullen en versturen van dit online inschrijfformulier verklaar je bekend te zijn met de inschrijf- en verkoopvoorwaarden en deze te aanvaarden.

9. Het aanvinken van de akkoordverklaring onder het inschrijfformulier, wordt gezien als de ondertekening van dit formulier.

10. De bouwnummers dienen op volgorde van voorkeur ingevuld te worden.

11. Om je kans op toewijzing te vergroten, bieden we je de mogelijkheid om op je eerste 4 voorkeuren een onvoorwaardelijke bieding uit te brengen. Het is niet verplicht om een bod uit te brengen.

12. Onvolledig ingevulde formulieren kunnen ook uitgesloten worden van toewijzing, een verklaring van een erkend financieel adviseur dat de bieding waargemaakt kan worden, maakt onderdeel uit van de inschrijving.

13. De inschrijving sluit op zondag 19 december om 23.59 uur. Vervolgens vindt op dinsdag 21 december de toewijzing plaats.

14. Jouw inschrijving komt binnen in een gesloten systeem. Tijdens de toewijzing wordt in het bijzijn van een notaris het systeem geopend, vindt er door het systeem een controle plaats op de volledigheid van de ingevulde formulieren, waarna ook geautomatiseerd worden toegewezen op het beste projectresultaat.

15. Over het aantal biedingen, de bedragen van de biedingen en positie op de reservelijst worden geen mededelingen gedaan.

16. Inschrijfformulieren van belangstellenden die geen woning toegewezen hebben gekregen worden verwijderd zodra het project is uitverkocht.


Aan de teksten en afbeeldingen op deze website kunnen geen rechten worden ontleend

Meer over de woningen van

Ferdinand Huyck